Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Positiva fas 3-resultat för rozanolixizumab och zilukoplan vid MG

UCB meddelar att positiva resultat för rozanolixizumab och zilukoplan från fas 3-studierna MycarinG respektive RAISE har publicerats i The Lancet Neurology Journal. Studierna utvärderade patienter med myastenia gravis (MG).

Läs pressmeddelandet här.

Liknande poster

Rystiggo (rozanolixizumab) godkänt för behandling av generaliserad myastenia gravis

Zilbrysq (zilukoplan) godkänt för behandling av vuxna med generaliserad myastenia gravis

Skillnad på fatigue och fatigability