Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Positiva fas 3-resultat för rozanolixizumab och zilukoplan vid MG

UCB meddelar att positiva resultat för rozanolixizumab och zilukoplan från fas 3-studierna MycarinG respektive RAISE har publicerats i The Lancet Neurology Journal. Studierna utvärderade patienter med myastenia gravis (MG).

Läs pressmeddelandet här.

Liknande poster

Skillnad på fatigue och fatigability

Läs mer...

Ultomiris godkänd vid Myastenia Gravis

Läs mer...

Reumatikerläkemedel effektivt mot muskelsjukdomen myasteni

Läs mer...