Positiva fas 3-resultat för rozanolixizumab och zilukoplan vid MG

UCB meddelar att positiva resultat för rozanolixizumab och zilukoplan från fas 3-studierna MycarinG respektive RAISE har publicerats i The Lancet Neurology Journal. Studierna utvärderade patienter med myastenia gravis (MG).

Läs pressmeddelandet här.