Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya lecanemab-data presenteras på Alzheimer-kongressen AAIC 2023

BioArctics partner Eisai kommer att presentera nya data om lecanemab, en antikropp riktad mot protofibriller av amyloid beta (Aβ), vid Alzheimer-kongressen AAIC (Alzheimer’s Association International Conference). Kongressen hålls på plats i, och virtuellt från, Amsterdam i Nederländerna den 16 till 20 juli 2023.

Viktiga lecanemab-presentationer vid AAIC

 • Amyloid Reduction and Evidence of Downstream Biomarker Modification
  Presentation av data gällande Aβ, tau, neurodegeneration, glios och avbildningsbiomarkörer i
  fas 3-studien av lecanemab, Clarity AD.
 • Drug Development in the Era of Anti-Amyloid Therapies
  Diskussion kring överväganden vid utveckling av nya läkemedel för Alzheimers sjukdom och läkemedelskombinationer baserade på patofysiologi.
 • Subcutaneous Lecanemab is Predicted to Achieve Comparable Efficacy and Improved Safety Compared to Lecanemab IV in Early Alzheimer’s Disease
  Presentation och diskussion av resultat från studier med subkutan beredning av lecanemab. En sådan formulering är under utveckling för att potentiellt förbättra tillgängligheten och säkerhetsprofilen för patienter.

Läs mer i pressmeddelandet.

Liknande poster

Nya data för Leqembi (lecanemab) presenterade vid alzheimerkongressen CTAD

Läs mer...

FDA godkänner Leqembi (lecanemab-irmb) som behandling av Alzheimers sjukdom

Läs mer...

FDA:s rådgivande kommitté bekräftar enhälligt kliniska nyttan av lecanemab vid tidig Alzheimers

Läs mer...