Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya data för Leqembi (lecanemab) presenterade vid alzheimerkongressen CTAD

Nya data för Leqembi från fas 3-studien Clarity AD och data avseende subkutan administrering presenterade vid Alzheimerkongressen CTAD.

BioArctic AB:s partner Eisai presenterade idag nya data som visar att behandling med den subkutana formuleringen av Leqembi (lecanemab) som är under utveckling leder till 14% större reduktion av amyloida plack mätt med PET än den intravenösa (IV), med farmakokinetik som visar 11% högre exponering och likartad förekomst av biverkningen ARIA.

Ytterligare analys av data från fas 3-studien Clarity AD i subgruppen med låga nivåer av proteinet tau visade att 76% av patienterna i denna grupp inte visade någon klinisk försämring och 60% visade klinisk förbättring efter 18 månaders behandling.

Läs hela pressreleasen här.

Liknande poster

Rådsprofessur till Henrik Zetterberg

Läs mer...

Pyttesmå fällor kan ge ny kunskap om svårbehandlade sjukdomar

Läs mer...

Kaj Blennow, pionjär inom Alzheimers sjukdom, får danskt prestigepris

Läs mer...