Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya långtidsdata för ADUHELM® (Aducanumab-avwa)

Långtidsdata från fas 3-studie visar att ADUHELM® fortsätter att minska underliggande patologier av Alzheimers sjukdom hos patienter som behandlats i mer än två år.

  • Aducanumab-avwa (ADUHELM®) fortsatte att minska två viktiga sjukdomspatologier för Alzheimers sjukdom, amyloid beta-plack och p-tau181, hos patienter som behandlats i upp till två och ett halvt år
  • Data från båda fas 3-studierna visar också att den kliniska nedgången minskade hos patienter som hade plasma-p-tau181-reduktion vid 78 veckor
  • Dessa data ger ytterligare vetenskapligt stöd för amyloid som en surrogatbiomarkör och vikten av att fortsätta behandlingen
  • Aducanumab-avwa granskas för närvarande av EMA och är ännu inte godkänt i Sverige

Läs hela pressmeddelandet

Liknande poster

Första behandlingen mot Friedreichs ataxi godkänd

Nya data kring långtidsbehandling av SMA med nusinersen

Spinraza kan ha potentiella fördelar efter genterapi hos spädbarn och barn med SMA