Nya långtidsdata för ADUHELM® (Aducanumab-avwa)

Långtidsdata från fas 3-studie visar att ADUHELM® fortsätter att minska underliggande patologier av Alzheimers sjukdom hos patienter som behandlats i mer än två år.

  • Aducanumab-avwa (ADUHELM®) fortsatte att minska två viktiga sjukdomspatologier för Alzheimers sjukdom, amyloid beta-plack och p-tau181, hos patienter som behandlats i upp till två och ett halvt år
  • Data från båda fas 3-studierna visar också att den kliniska nedgången minskade hos patienter som hade plasma-p-tau181-reduktion vid 78 veckor
  • Dessa data ger ytterligare vetenskapligt stöd för amyloid som en surrogatbiomarkör och vikten av att fortsätta behandlingen
  • Aducanumab-avwa granskas för närvarande av EMA och är ännu inte godkänt i Sverige

Läs hela pressmeddelandet