Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NEUROLOGY CLINIC STOCKHOLM

NEUROLOGY CLINIC STOCKHOLM
Tänker annorlunda för att samexistera med storsjukhusen
Privatkliniken Neurology Clinic Stockholm är inte ansluten till något sjukhus och är beroende av landstingens ersättningar och vårdavtal. För att överleva och expandera i denna inte helt bekymmersfria verklighet krävs ett speciellt arbetssätt.

Neurology Clinic Stockholm slog upp sina portar för allmänheten för tolv år sedan. En blygsam verksamhet med två doktorer, men som växt stadigt under åren. Chefen Tor Ansved skriver upp förnamnen på alla medarbetare på ett pappersark och räknar antalet noga. Slutsats: 31 medarbetare, varav 15 är specialiserade läkare. Imponerande tillväxt, även om inte alla medarbetare arbetar
heltid på privatkliniken. Ordet privatklinik får honom dock att skruva på sig något i den grå soffan i hans rymliga arbetsrum.
– Vi är en privat klinik i så motto att vi inte är anslutna till något sjukhus, men de flesta som kommer hit är landstingspatienter så vi har samma ekonomiska förutsättningar som sjukhusklinikerna, säger han. Allt började för 13 år sedan. Tor Ansved var överläkare, docent och studierektor vid Neurologiska kliniken på Karolinska sjukhuset i Solna. Skötebarnet för denna hårt arbetande dubbelspecialist, i neurologi och klinisk neurofysiologi, var ett muskellaboratorium på Karolinska som han var ansvarig för. Det som fick bägaren att rinna över och förmådde honom att lämna storsjukhuset var den växande administrativa bördan i samband med sammanslagningen av Karolinska sjukhuset och Huddinge sjukhus.
– Jag hade hellre ägnat den här tiden åt att utföra läkarens viktigaste uppdrag
– att hjälpa patienterna, säger Tor Ansved. Så han lämnade sjukhuset i december 2003 och i januari 2004 tog Neurology Clinic Stockholm (då Neuroenheten) emot sina första patienter.
– Jag arbetar lika hårt nu som under min tid på Karolinska, men jag är betydligt mindre splittrad och har mer tid för patienterna.

Läs hela reportaget som PDF

Liknande poster

Slå ett slag för Parkinson förbundet

Läs mer...

Neurology Clinic Stockholm – har det mesta under samma tak

Läs mer...

Hjärnfonden finansierar forskning om hjärnan och dess sjukdomar

Läs mer...