Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hjärnfonden finansierar forskning om hjärnan och dess sjukdomar

Sedan starten 1994 har Hjärnfonden delat ut mer än en halv miljard kronor till forskning och information om hjärnan. Visionen är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan.

Hjärnfondens verksamhet har två ändamål: Stödja forskning inom hjärnan och sprida kunskap om densamma. År 2019 samlade man in 187,3 miljoner kronor och fördelade 223,2 miljoner kronor till hjärnforskning och information. Fonden har de senaste åren har ökat sina insamlade medel flera gånger om. Pengar till fondens bidrag kommer från privatpersoner som stödjer på olika sätt, som månadsgivare, via insamlingsbrev men även testamenten utgör en stor del.
– Vi har varit framgångsrika i att öka insamlade medel genom att få människor att engagera sig tillsammans med oss. Budskapet om att detta är ett angeläget område att forska på når ut, säger Anna Hemlin generalsekreterare på Hjärnfonden.

SAMHÄLLET SVIKER
Anna Hemlin menar att samhället sviker de med avvikelser i hjärnan. Hjärnfonden är opolitisk men arbetar för att påverka politiken i riktning mot ett samhälle som satsar på att förebygga hjärnsjukdomar och underlätta för de drabbade och deras anhöriga.
– Det är till exempel fortfarande skamfyllt och stigmatiserande att ha psykisk ohälsa. Vi behöver prata om människan och våra olikheter. Det gäller skolan där många barn och unga möts av stor okunskap. Men även inom vård och omsorg är kunskapen ofta för låg. Hon anser att vi behöver förstå att alla är individer och därför olika. När sjukdomar och funktionsnedsättningar, drabbar oss kan det leda till utanförskap. Det vill Hjärnfonden
ändra på.

– Samhället ska vara för alla. Kunskapen om våra olikheter är inte tillräcklig och många blir stigmatiserade eller dåligt bemötta. Samtidigt är våra välfärdssystem oftast inte anpassade till de drabbades förutsättningar.
– Många som söker information hos Hjärnfonden är anhöriga. De är många gånger oroliga men även nyfikna och därför i behov av att veta mer. Vi vill vara en trovärdig källa till kunskap och med hjälp av vårt material utbildar vi privatpersoner men även lärare och andra som kommer i kontakt med personer drabbade av hjärnsjukdomar och funktionsnedsättningar, säger Anna Hemlin.

Läs hela reportaget

Liknande poster

Slå ett slag för Parkinson förbundet

Forskning ska ha en tydlig och kort väg till klinisk nytta

Hjärnfonden delar ut 120 miljoner till svensk hjärnforskning – nytt rekord!