Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Neurologiveckan ställs in

Neurologiveckan ställs in

Neurologiveckan 2020 som skulle hållits i Stockholm den 4-8 maj ställs in. Det beslutade Svenska neurologföreningens styrelse på ett extra styrelsemöte igår.

– När hela sjukvården kraftsamlar är det inte ansvarsfullt eller ens möjligt att samla hälso och sjukvårdspersonal på kongress. Föreläsare och deltagare behövs på golvet på hemorten. Att möten med fler än femtio personer förbjudits var också en avgörande faktor, säger Svenska neurologföreningens ordförande Shala Berntsson.

Neurologiveckan har de senaste åren vuxit till det största svenska mötet för neurologi. Vid tidigare möten i Karlstad 2018 och Malmö 2019 deltog över 300 läkare och sjuksköterskor. Svenska neurologföreningen arbetar nu för att med kongressbyrå och andra inblandade hantera situationen som ett inställt möte ger upphov till.

– Detta är inget lätt läge för en liten ideell förening, men styrelsen gör sitt bästa för att hantera situationen. Beslutet har tagits efter mycket noggrant övervägande och flera extra styrelsemöten. Att hålla Neurologiveckan i detta läge skulle vara helt omöjligt. Vad som händer nu beror mycket på hur sponsorer och andra agerar, men vårt mål är att Neurologiveckan ska kunna återkomma nästa år, säger Shala Berntsson.

Svenska neurologföreningens årsmöte skulle hållits i samband med Neurologiveckan. Eftersom hälso- och sjukvårdspersonal enligt Folkhälsomyndigheten helst ska undvika möten ser styrelsen för Svenska neurologföreningen över alternativa digitala former för årsmötet, som kommer att hållas så snart det är möjligt.

För mer information, vänligen kontakta
Shala Berntsson, neurolog Akademiska sjukhuset Uppsala, ordförande Svenska neurologföreningen, tel 0703-428435
Caroline Ingre, neurolog Karolinska universitetssjukhuset, vetenskaplig sekreterare Svenska neurologföreningen, tel 0725-808725
Karin Wirdefeldt, neurolog Karolinska universitetssjukhuset, lokal representant i arrangörsgruppen Neurologiveckan, tel 0707-363805

Liknande poster

Fortbildning om epilepsi i Göteborg i mars 2023

Neurologiveckan 2019

Referat från Svenska Neurologiveckan 2015 i Umeå: Förstklassig utbildningsvecka med STOR BREDD