Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fortbildning om epilepsi i Göteborg i mars 2023

Ur programmet
Finns genetisk sårbarhet för symptomatisk epilepsi?
Jakob Christensen, Danmark

EEG för att förutse risk för fler anfall
Carla Bentes, Portugal

Reperfusionsbehandling och poststrokeepilepsi
Petra Redfors, Sverige

Skräddarsydd läkemedelsbehandling vid olika epilepsier
Johan Zelano, Sverige

Hur förutse läkemedelsresistens vid symptomatisk epilepsi?
Simona Lattanzi, Italien

Prognos vid förvärvade epilepsier – betydelsen för överlevnad
Rob Rouhl, Nederländerna

Utsättning av epilepsiläkemedel vid strukturella epilepsier
Morten Lossius, Norge

Epilepsikirurgi för symptomatiska epilepsier?
Reetta Kälviäinen, Finland

Epilepsi vid och efter hjärninfektioner
Ley Sander, Storbritannien

För mer information och anmälan

Liknande poster

Knutor på hjärnan triggar epileptiska anfall – kan kirurgi hjälpa?

Sällankirurgi vid läkemedelsresistent epilepsi

STESS – Internationellt epilepsimöte i Göteborg 29–31 mars