Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Neurologiveckan 2019

Neurologiveckan 2019

Årets Neurologivecka anordnades av Neurologisektionen vid Skånes universitets-sjukhus, som omfattar den neurologi ska verksamheten vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö. Kongressen ägde rum på Scandic Triangeln mitt i Malmö, där den för övrigt hölls även vid Svenska Neurolog-föreningens vårmöte 2004. Ett fullspäckat program för neurologer, omvårdnads- och rehabiliteringspersonal samt vårdadministratörer, goda kommunikationsmöjligheter, en spännande stad och möjligheten till en vår-vecka i Skåne, bidrog säkert till det största deltagandet någonsin för Neurologiveckan med totalt mer än 500 deltagare.

Måndag 13/5
Veckan startade för ST-läkarna inom neurologi med en heldagsutbildning om sömnrubbningar. Temat valdes gemen-samt via ST-utskottet och blev mycket uppskattad då det saknas en systematisk utbildning inom området. Anne-Marie Landtblom, Akademiska sjukhuset, var kursansvarig under dagen och gjorde en bra sammanfattning av olika sömnsjukdomar. Lillemor Jansson, specialiserad sömnsjuksköterska Uppsala, visade hur Narkolepsiregistret är uppbyggt och hur patienter med narkolepsi följs upp i Uppsala. Agneta Markström, Sömnenheten i Uppsala, presenterade viktig information om sömnens funktioner, sömnfysiologi och sömnutredningar. En intressant koppling gjordes till ökad trötthet vid stroke och vid obstruktivt sömnapné-syndrom. En kort presentation gjordes för kännedom om ”Delayed Sleep Phase Syndrome” som är karakteristisk för tonåringar och kan skapa allvarliga komplikationer i form av depressivitet och ökad suicidalitet.

ReferatLena Leissner, Universitetssjukhuset i Örebro, pratade med entusiasm om insomnier och hypersomnier, vikten av att utesluta depression vid ökad sömnighet samt riktade be-handlingsstrategier för patienterna. Tillsammans med Agneta Markström gjordes en omfattande presentation om ”Restless Legs Syndrome, Periodic Limb Movements och Rem Sleep Behaviour Disorder”, vanliga sömnstörningar vid Parkinsons sjukdom.Attila Szakacs, Barnkliniken i Halmstad, presenterade sina forskningsresultat kring narkolepsi hos barn och sam-bandet med Pandemrix-vaccinationen som visade en signifikant högre incidens av narkolepsi i perioden efter vaccinering. Dessa patienter har bevisad högre prevalens av psykiatrisk komorbiditet och kognitiva svårigheter. Dagen avslutades med en rolig och sportig gruppaktivitet på Laserdome och en god middag med libanesisk buffé.

Tisdag 14/ 5
På tisdagen inleddes huvudprogrammet på kongressen där de olika specialistsällskapen inom svensk neurologi ansvarar för program om aktuella teman inom sina respektive områ-den. Först ut var ANS och SNEMA, efter att Svenska neurologföreningens ordförande, Shala Berntsson, och sektions-chef Christer Nilsson, Skånes universitetssjukhus, hade hälsat välkomna. Dagen avslutades med en uppskattad välkomstreception, på restaurangen Grand Öl och Mat i en gammal industrilokal mitt i den klassiska stadsdelen Möllevången i Malmö, där det bjöds på både mat, umgänge, tal och musik.

Läs hela referatet

Liknande poster

Kliniska och genetiska studier av patienter och släkter med ataxi

Brains orchestrate EAN 2022, Wien 25–28 juni

European Epilepsy – Geneva 9–13 July