Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nationell innovationsmiljö för individualiserade stamcellsbehandlingar

Anna Falk, professor i neurovetenskap vid Lunds universitet ska koordinera det nya nationella samarbetsprojektet Indicell. Målet är att utveckla nya stamcellsterapier för implementering av individanpassade behandlingar i vården. Det handlar om patientgrupper där det idag sällan finns behandlingar eller där behandlingarna syftar till att mildra symptom.

I september delade Sveriges innovationsmyndighet Vinnova ut forskningsanslag till elva svenska innovationsmiljöer vars forskning syftar till att utveckla mer individuellt anpassad sjukvård för patienter. Stamcellsforskarna vid innovationsmiljön IndiCell har tilldelats ett stort anslag på 40 miljoner kronor för att utveckla mer träffsäkra stamcellsbehandlingar.

Anna Falk Foto: Charlotte Carlberg Barg

– Ett initiativ inom stamcellsbehandlingar behövs i Sverige och vi har samlat ett riktigt bra team där alla sektorer – akademi, industri, hälso- och sjukvård – har viktiga roller och där alla parter behövs för att genomföra projektet, säger Anna Falk.

Indicell är ett samarbetsprojekt utformat för att akademi, sjukvård och industri ska kunna generera ett arbetsflöde från akademisk stamcellsforskning till kliniken. Projektet koordineras av Anna Falk vid Lunds universitet (LU) tillsammans med samkoordinatorerna Malin Parmar också vid LU och Fredrik Lanner vid KI. Projektet inkluderar även andra partners vid LU, KI, KTH, Skånes universitetssjukhus, Karolinska sjukhuset samt Biolamina, Acousort AB och MAGic BioProcessing.IndiCell-teamet har som övergripande mål att ta fram stamcellsterapier till olika patientgrupper och att driva och utveckla fältet såväl i Sverige som globalt.

– Vi har skapat ett nära samarbete med Skånes universitetssjukhus, som även är partner i IndiCell. Vidare arbetar vi med att stärka samarbetet även i bredare perspektiv som inte bara innefattar stamcellsbehandlingar utan även andra läkemedel för avancerad terapi – ATMP, Advanced Therapy Medical Products – till exempel genterapi och biomaterial med celler, säger Anna Falk.

Vid Skånes universitetssjukhus finns det en lång tradition av avancerad cellterapi, inte minst vad gäller behandling av Parkinsons sjukdom och färdigställandet av en ATMP-enhet pågår för fullt. De akademiska centra som levererar vård står nu inför ett paradigmskifte inom vården, menar Stefan Jovinge, professor och forskningschef vid Skånes universitetssjukhus

– Det handlar om att bygga upp strukturer för nya avancerade terapier och individanpassad vård eller om vi ska leverera traditionell sjukvård. Det är en nationell fråga för oss om vi kan leverera den nya, mer avancerade, vården inom landet och i så fall var den skall levereras. Sannolikt kommer den endast kunna utföras fullt ut vid kanske ett par center in Sverige, säger Stefan Jovinge.

IndiCells huvudmål är att utveckla iPS-cellterapier för Parkinsons sjukdom och makuladegeneration, att skapa en utvecklingspipeline för iPS-cellterapier där kunskap, processer, metoder, kvalitetskontroller med mera kommer finnas kvar i dokument, rutiner hos personal och i infrastrukturer för att kunna tillämpas i utvecklingen av stamcellsterapier för andra sjukdomar såsom diabetes, cancer och artros.

– Dessutom strävar vi mot att IndiCell och Sverige ska bli en viktig global aktör inom stamcellsterapier.För patienter kan resultaten komma att innebära nya behandlingar för sjukdomar där det idag sällan finns behandlingar eller där behandlingarna syftar till att mildra symptom, säger Anna Falk.

Liknande poster

Upptäckt visar hur inflammation sprids snabbt i kroppen

Blodprov lika bra som ryggvätskeprov för att upptäcka alzheimer

Hallonlika kärlförändringar kan lära oss mer om olika former av demens