Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

”När Livet Vänder” är ett nytt initiativ för ökad kunskap om multipel skleros i samband med World MS Day 2022

  • ”När Livet Vänder” är ett initiativ i sociala kanaler som lanseras i samband med World MS Day den 30 maj 2022. Initiativet syftar till att bidra till ökad kunskap om hur det kan vara att leva med MS, men kan också ge inspiration till andra som upplever att livet tagit en ny vändning
  • Multipel skleros är en neurologisk sjukdom som angriper hjärna och ryggmärg. Bland de neurologiska diagnoserna är multipel skleros, MS, en av de vanligaste
  • I Sverige lever cirka 20 000 personer med MS[1]

Biogen Sverige lanserar initiativet ”När livet vänder” för ökad kunskap om den neurologiska sjukdomen multipel skleros – MS. Detta görs i samband med World MS Day, den 30 maj 2022.

Det finns cirka 2,8 miljoner människor med MS i världen och i Sverige lever cirka 20 000 personer med MS. De flesta är mellan 20 och 40 år när de får diagnos, 70 procent av de som har MS är kvinnor.1 MS är en kronisk sjukdom i det centrala nervsystemet, där symtomen skiljer sig åt från person till person beroende på vilken del av nervsystemet som drabbas. Personer som lever med en kronisk sjukdom som MS måste lära sig att förhålla sig till en oviss framtid. Hur man gör det är naturligtvis väldigt personligt, men Biogen hoppas att med initiativet kunna inspirera andra som lever med MS, någon annan kronisk sjukdom eller de av oss som upplever en mer oviss framtid i en tid av oroligheter i världen, oavsett sjukdom eller ej.

I initiativet ”När Livet Vänder” få man träffa Jenny och Malin som båda levt med MS i över 10 år. De delar med sig av sina erfarenheter av att leva med MS, utmaningar i deras vardag men också vad som har gett dem styrka när livet tog en ny vändning. Initiativet finns tillgängligt i sociala medier under #NärLivetVänder.

”World MS Day är en viktig dag för att uppmärksamma multipel skleros. Genom initiativet ”När Livet Vänder” hoppas vi att fler får kunskap om multipel skleros och vad det kan innebära att leva med MS. Det kan också vara en inspirationskälla till den som upplever att livet tagit en omväg, en ny vändning eller när man känner oro för framtiden”, säger Krister Sandström, Sverigechef, Biogen.

World MS Day 30 maj 2022

MS International Federation (MSIF) initierade World MS Day 2009. Temat för World MS Day 2020-2023 är ”Connections” och handlar om att bygga kontakter och nätverk, samt att utmana de sociala hinder som gör att människor som drabbats av MS känner sig ensamma och socialt isolerade. Ett initiativ i digitala kanaler passar väl in på detta tema. Läs mer om #MSConnections och World MS Day HÄR.

”När livet vänder”

Initiativet består av två redaktionella sajter, skräddarsydda för allmänheten respektive sjukvårdspersonal, fyllda med inspirerande och utbildande artiklar och filmer om MS. För att nå en bred målgrupp anpassades innehållet för sociala kanaler och annonserades ut på Facebook, Instagram och LinkedIn.

”Innehållet i ”När livet vänder” har faktagranskats av medicinska experter för att säkerställa god kvalitet. Genom detta initiativ berättar Jenny och Malin om sin vardag, vilket vi hoppas kunna inspirera andra”, berättar Gabriella Brunlid, Head of Corporate Affairs, Biogen

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Läs mer...

Första behandlingen mot Friedreichs ataxi godkänd

Läs mer...

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Läs mer...