Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

MULTIPEL SKLEROS, 7.5 hp, AVANCERAD NIVÅ

Uppdragsutbildning vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid
Göteborgs Universitet, i samverkan med Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

KURSENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
• Grundläggande patofysiologiska mekanismer vid multipel skleros
•  Vanliga symtom vid multipel skleros i relation till neuroanatomi
• Moderna immunomodulerande behandlingsmetoder
• Neuropsykologiska aspekter
• Tvärvetenskapligt perspektiv vid omhändertagande och rehabilitering
• Etiska aspekter ur ett patient- och närståendeperspektiv
• Aktuell forskning inom multipel skleros

Mer information

Liknande poster

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning

Signifikant minskad risk för multipel skleros hos personer som lever med hiv

Epstein-Barr-virus som mål för behandling och förebyggande av MS