Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Miia Kivipelto tog emot Ryman Prize från Nya Zeelands premiärminister

Miia Kivipelto, forsknings- och utvecklingschef på Tema Åldrande och professor i klinisk geriatrik på Karolinska Institutet, har tilldelats världens största pris till forskning om äldres hälsa.


Miia Kivipelto. Fotograf: Erik Cronberg, KI pressbild

–    Det här är helt fantastiskt! Jag kan inte tro att det är sant. Nu får jag och mitt team rikligt med energi för att fortsätta forska. Vi har fortsatt vårt arbete genom hela covid-19 krisen, och vi ser positiva resultat, säger Miia Kivipelto.

Priset delades ut av Jacinda Ardern, Nya Zeelands premiärminister, klockan 02:00 svensk tid, vid en virtuell ceremoni. Förutom ära och internationell uppmärksamhet innebär Ryman Prize en prissumma på 250,000 NZD, vilket motsvarar ungefär 1500 000 kronor. Priset har skapats för att uppmärksamma de främsta insatserna för att förbättra äldres hälsa och livskvalitet. Det är en internationell jury som utser vinnaren och det delas ut för sjunde gången 2020.

Årets pris går till Miia Kivipelto för hennes outtröttliga engagemang och det genomslag som hennes forskning haft runt om i världen.
–    Juryn var eniga om att hon är en enastående kandidat. Professor Kivipeltos forskning är världsledande, praktisk orienterad, och har genomslagskraft. Hon leder ett team med 100 forskare och klinisk personal som alla arbetar med samma utmaning. Hennes kollegor beskriver henne som en hårt arbetande forskare, fullständigt hängiven uppgiften att förbättra livet för äldre och förstå deras sjukdomar, säger David King, ordförande för Ryman Prize.

Miia Kivipelto leder FINGER-studien, den första storskaliga studie som visat att livsstil påverkar risken för kognitiv och funktionellt bortfall hos äldre med risk för demens. Fysisk aktivitet, hälsosam kost, sociala och mentala aktiviteter och hanteringen av blodkärlrelaterade riskfaktorer, samverkar. Miia Kivipelto och hennes team har länge haft ett fokus på förebyggande arbete. 2006 utvecklade de ett verktyg som kan identifiera individer som löper en högre risk för demens.
–    Det fantastiska är att vi kan påverka hjärnans funktion till det bättre, säger Miia Kivipelto, vars engagemang startade med hennes farmor, som levde med Alzheimers sjukdom.

Idag används FINGER-modellen över hela världen och Miia Kivipelto leder ett nätverk som arbetar med att omsätta forskningsresultaten så att de kommer till användning.
–    Syftet med Ryman Prize är inte bara att stimulera forskning, utan att uppmärksamma insatser för äldres hälsa. Det gör mig extra glad, för det stämmer väl överens med hur vi arbetar med forskningsresultaten på Karolinska Universitetssjukhuset idag. Vi vill paketera kunskaperna så att mottagningar och primärvård kan använda dem i insatserna för äldres hälsa varje dag, säger Miia Kivipelto.

Liknande poster

Hearing om Alzheimer – vår tids nästa stora hälsoutmaning!

HJÄRNHÄLSA – ny bok om att förebygga och minska risken för minnesproblem och alzheimer

Nya behandlingsmöjligheter för alzheimerpatienter på Karolinska Universitetssjukhuset