Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

HJÄRNHÄLSA – ny bok om att förebygga och minska risken för minnesproblem och alzheimer

En av världens ledande professorer inom alzheimer och klinisk geriatrik är svensk och verksam vid Karolinska Institutet; Miia Kivipelto. Nu släpper Miia sin första bok där hon tillsammans med livsstilsprofessor Mai-Lis Hellénius samlar den senaste forskningen kring hur vi kan förebygga och minska risken för minnesproblem, såväl när vi är unga som när vi blivit äldre.

Boken Hjärnhälsa – på dina fem fingrar visar på både risk- och friskfaktorer. Genom aktivering av alla fem ”fingrar” i Miia Kivipeltos evidensbaserade modell kan man uppnå en tydlig effekt för hjärnan, eventuella minnesproblem samt den generella hälsan. De fem ”fingrarna” består av: hälsosam mat, fysisk aktivitet, hjärngympa, sociala aktiviteter och att ta hand om riskfaktorer för hjärta, blodkärl, blodtryck, kolesterol, fetma och diabetes.
Förutom fakta och kunskap får läsaren även konkreta råd och inspiration. Då kost och motion är viktiga beståndsdelar i FINGER-modellen finns också ett trettiotal recept på god och hälsosam mat med i boken.

Bokomslaget till HJÄRNHÄLSA

”Hjärnhälsan är central för ett aktivt och självständigt liv. Vi lever längre och hjärnan är ofta den svagaste länken när vi åldras. Det saknas dock fortfarande effektiva läkemedel för demenssjukdomar men den senaste forskningen visar tydligt att det är lättare att förebygga än att reparera skador. Det positiva är att du kan förbättra din hjärnhälsa med några enkla livsstilsförändringar,” berättar professor Miia Kivipelto.
FINGER-modellen är framtagen av Miia Kivipelto och hennes forskargrupp vid Karolinska Institutet. Den kan användas såväl av friska personer som av dem som redan har kognitiv svikt. För personer med begynnande alzheimer ökar chansen att behålla viktiga minnesfunktioner längre.

”Intresset för hjärnhälsa är extremt stort just nu och precis som inom många andra områden vet vi att kost och livsstil påverkar. Det krävs dock inga komplicerade dieter eller maratonlopp för att minska risken för alzheimer. Hälsosam mat, minnesträning och daglig rörelse (alt. fysisk aktivitet) med en vän räcker långt. Vi har underskattat betydelsen av en hälsosam livsstil. Utifrån de samlade vetenskapliga bevisen berättar vi i boken hur du, genom hela livet, kan ta hand om din hjärnhälsa,” berättar professor Mai-Lis Hellénius.

Liknande poster

Hearing om Alzheimer – vår tids nästa stora hälsoutmaning!

Nya behandlingsmöjligheter för alzheimerpatienter på Karolinska Universitetssjukhuset

Miia Kivipelto kartlägger faktorerna som kan förebygga demenssjukdom