Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Karolinska Institutet grundar världens första forskningscentrum för klusterhuvudvärk

Företagsledaren och filantropen Rune Andersson donerar genom sin stiftelse Mellby Gård 34,3 miljoner kronor till forskning om klusterhuvudvärk vid Karolinska Institutet. Klusterhuvudvärk, eller Hortons huvudvärk, är den mest smärtsamma huvudvärk som finns och kallas ibland för självmordshuvudvärk. Genom donationen kan KI nu starta världens första forskningscentrum för klusterhuvudvärk, till nytta för patienter både i Sverige och internationellt.

– Klusterhuvudvärk är en fruktansvärd sjukdom, säger Rune Andersson. Jag har själv varit drabbad och vet vilken oerhörd smärta som klusterhuvudvärk ger. Att kunna vara med och bidra till forskningen och ge KI:s duktiga forskare bättre möjligheter att förstå sjukdomen tycker jag känns både roligt och viktigt. Klusterhuvudvärk uppmärksammas inte tillräckligt och det är hög tid att det startas ett forskningscentrum helt fokuserat på sjukdomen, säger Rune Andersson.

Andrea Carmine Belin. Fotograf: Stefan Zimmerman.

– På KI bedriver vi idag framgångsrik forskning inom klusterhuvudvärk och målet är att närma oss en slutgiltig lösning på denna sjukdomsgåta. Med hjälp av denna satsning kan vi lyfta vår forskning ännu mer och bli världsledande inom klusterhuvudvärk, säger Andrea Carmine Belin, docent och forskargruppsledare, vars forskagrupp kommer att utgöra grunden för centrumbildningen.

Extrem smärta

Klusterhuvudvärk ger återkommande anfall av extremt svår smärta på en sida av huvudet, ofta kring ögonregionen. Attackerna håller i sig i 15 minuter upp till tre timmar och kan förekomma en eller flera gånger per dygn. De kommer ofta i serier som varar i veckor upp till månader, så kallade kluster. Cirka 15% av de drabbade har en kronisk form av sjukdomen, utan symptomfria perioder på mer än tre månader per år.

Tillgängliga behandlingsmetoder mot klusterhuvudvärk är idag bristfälliga. Inte heller är de bakomliggande orsakerna till sjukdomen helt utredda.

– De akuta och förebyggande behandlingar som finns tillgängliga har utvecklats för andra sjukdomar och fungerar inte optimalt. För att kunna identifiera och utveckla bättre behandlingar eller i bästa fall ett botemedel behövs mer kunskap om sjukdomen, säger Andrea Carmine Belin.

Donationer gör skillnad

Jenny Löhr är enhetschef på Development Office vid Karolinska Institutet, enheten som arbetar med donationer till forskningen.

– Privata medel, som denna generösa donation från Rune Andersson, skapar möjligheter inom forskningen som vi annars inte hade haft. I och med denna gåva kan vi avancera snabbare i arbetet med att hitta bättre fungerande läkemedel, och också med att förstå mekanismerna bakom klusterhuvudvärk, säger Jenny Löhr.

– 35 miljoner kronor är en stor donation, och en donation som har potential att göra skillnad, för forskningen och i förlängningen för många patienter, både nationellt och internationellt. Vi är stolta över att ha Runes stöd i detta viktiga arbete, säger Jenny Löhr.

Liknande poster

Kvinnor hårt drabbade av kronisk klusterhuvudvärk

SPG-stimulering vid behandlingsresistent klusterhuvudvärk

Neuroradiologen på Karolinska – Ett tight team som tolkar bilder och förklarar