Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Neuroradiologen på Karolinska – Ett tight team som tolkar bilder och förklarar

Neuroradiologen på Karolinska – Ett tight team som tolkar bilder och förklarar
Om man vill att arbetsdagarna ska gå i sin gilla lunk utan några större utmaningar ska man nog inte söka jobb inom Funktionsområde neuroradiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Men neuroradio logen Lucas Lönn tycker att det är ett fantastiskt ställe att jobba på.
– Jag gillar den nyfikenhet och det engagemang som finns här. Vi utvecklar hela tiden vårt arbete och vill ligga i framkant, det är roligt att få vara en del av det, säger han.

Vi besöker Lucas Lönns arbetsplats en förmiddag när det som vanligt råder full aktivitet här. I flera stora och några mindre rum pågår fortlöpande arbetet med högspecialiserad neuroradiologisk bilddiagnostik och terapi. Medarbetarna sitter i långa rader vid sina digitala bildgranskningsstationer med tre skärmar på varje. De arbetar fokuserat med bilderna framför sig, men det är ändå inte särskilt tyst i lokalerna. Hela tiden uppstår snabba samtal när någon rådfrågar en kollega eller flera personer samlas framför några bilder och konfererar intensivt innan de skingras igen.

– Vi jobbar som ett team, väldigt tight tillsammans. Det är enkelt att konsultera mina kollegor, man tappar inte ansiktet för att man frågar de andra, tvärtom, säger Lucas Lönn. Han arbetar inom magnetkameradelen av Funktionsområde neuroradiologis verksamhet. Med hjälp av fyra toppmoderna magnetkameror utförs här stora och växande

volymer av MR-diagnostik och -kontroller. När medicinska framsteg gör att patienter med allvarliga neurologiska sjukdomar lever längre, får Lucas Lönn och hans kollegor allt mer att göra.
– Vid exempelvis MS har ju behandlingsmetoderna drastiskt förbättrats. I dag finns ett stort antal verksamma mediciner och MS-patienter kan leva lika länge som alla andra. Det har skapat ett stort behov av att monitorera behandlingen bland annat med hjälp av bilddiagnostik, säger han.

Läs hela reportaget som PDF

Liknande poster

Slå ett slag för Parkinson förbundet

Klinisk Neurofysiologi lyckades arbeta undan köerna

Neuroradiologisk A-B och C-D-lära