Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

SPG-stimulering vid behandlingsresistent klusterhuvudvärk

SPG-stimulering vid behandlingsresistent klusterhuvudvärk
En ny neurostimulationsmetod har tillkommit för att be – handla svår klusterhuvudvärk. Stimulering av det parasympatiska Ganglion Sphenopalatinum minskar intensiteten i smärtan och antalet huvudvärksattacker. Metoden har en god säkerhetsprofil med för patienten acceptabla risker och postoperativa obehag. Läs mer om detta i denna artikel av Hans Ericson, överläkare Neurokirurgiska kliniken, Sami Abu Hamdeh, avdelningsläkare, Neurokirurgiska kliniken, och Mikael Magnusson, övertandläkare, Käkkirurgiska kliniken, samtliga vid Akademiska sjukhuset.

Stimulering med ström har använts sedan antiken för att behandla olika medicinska tillstånd inklusive smärta. Scribonius Largus rekommenderade i sin skrift De Compositione Medicamentorum (47 AD) att placera en darrocka på smärtande kroppsdelar, vid huvudvärk således på huvudet. Med kunskapsutvecklingen om elektricitet introducerades under senare århundranden nya behandlingsmetoder där man använde ickebiologiska strömkällor. Pionjärer inom ellära som Benjamin Franklin, Luigi Galvani och Michael Faraday har samtliga bidragit med egna förslag till elektroterapeutiska metoder. Nittonhundratalet var farmakologins århundrande då ett stort antal nya läkemedel utvecklades bland annat mot smärta och huvudvärk. Under denna tid minskade intresset för elektroterapi, men det återuppväcktes något efter att nya teorier om smärta hade lanserats av exempelvis Wall and Melzack, vilka i sin tur inspirerade kliniker som Shealy att utveckla nya metoder för att behandla smärta genom stimulering av perifera nerver och baksträngarna. Under senare år har nya metoder för neurostimulation utvecklats där små stimulatorer som är designade för att behandla specifika sjukdomar används. Stimulatorerna är anatomiskt anpassade och ger lokalt en mycket avgränsad effekt varigenom man undviker de systemiska biverkningar som orsakas av farmakologisk behandling. Ett exempel på denna nya generation av neuromodula torer är PulsanteTM Microstimulatorn, som är CE-märkt för behandling av klusterhuvudvärk.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Kvinnor hårt drabbade av kronisk klusterhuvudvärk

Karolinska Institutet grundar världens första forskningscentrum för klusterhuvudvärk

Neurokirurgi kräver hela kompetensspektrat