Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Från vision till verklighet: 20 års spetsforskning vid Lunds Stamcellscentrum

Under två decennier tid har forskarna vid Lunds universitets strategiska forskningsområde Stamcellscentrum spänt bågen för att utveckla och förfina stamcellsforskningen med människors förbättrade hälsa i sikte. Nu när 20-årsjubiléet närmar sig är det läge att reflektera över framsteg som gjorts och möjligheter som forskarna ser inom stamcellsforskningen framöver.

Anna Falk och Johan Jakobsson, båda professorer i neurovetenskap vid Lunds universitet. Foto: Lunds universitet.

Stamceller kan göra vilken uppfinnare som helst gröna av avund. De ger upphov till alla de olika typer av celler som vår kropp består av och har två grundläggande egenskaper, de kan dela sig oändligt och specialisera sig till alla kroppens celltyper. Däri ligger förmågan att kunna reparera skadad vävnad, hämma cancerceller och ersätta celler eller organ som slutat fungera. Stamcellsforskningen kan revolutionera behandling, bot och lindring av svåra sjukdomar.

Under de senaste tjugo åren har detta varit den vägledande visionen för forskare knutna till Lunds Stamcellscentrum. Tillsammans har de nu över 300 forskarna knutna till centrumet undersökt bland annat hur stamceller kan användas för att förstå, behandla och lindra sjukdomar och förbättra livskvaliteten för tusentals patienter. Deras upptäckter genom åren har bidragit till en större förståelse för stamceller och deras potentiella tillämpningar I medicinska behandlingar. Ett aktuellt och uppmärksammat exempel på detta är den nyligen påbörjade kliniska studien för behandling av Parkinsons sjukdom genom stamcellstransplantation.

De senaste årens framsteg i forskningen ger förnyat hopp om att innovativa cellterapier snart kan användas både som behandling och bot av en rad andra kroniska sjukdomar. Sedan starten då man slog upp portarna har Stamcellscentret spelat en viktig roll i att etablera stamcellsforskning och cellterapier i Sverige och även haft en viktig roll när det kommer till att skapa samarbeten mellan forskare och kliniker från hela världen.

– Medicinsk forskning genomgår nu stora förändringar, inte minst inom det som kallas regenerativ medicin. På sikt kommer vi att se allt fler avancerade terapier, så kallade ATMPs, nå allmänheten. Men för att lyckas krävs samarbeten. Under de här tjugo åren har forskningsfältet gått från att vara verket av enskilda forskare till att nu bygga på nationella och internationella samarbeten, inte minst med sjukvården. Det är nödvändigt när vi nu flyttar fram positionerna inom detta kunskapsfält, säger Johan Jakobsson, professor i neurovetenskap och koordinator för Lunds stamcellscentrum.

Den nydanande forskning som sker vid Stamcellscentrum idag bygger vidare på tidigare arbete (se fakta ”Historiska ögonblick”), och har på sikt potential att förändra livet för många människor som idag lider av sjukdomar där det varken finns bot eller behandling.

– Det är spännande att tänka tillbaka på den forskning som bedrevs på 1980-talet och hur Lunds universitet har gått i bräschen för utvecklingen av stamcellsterapier, säger Anna Falk, professor i neurovetenskap vid Lunds universitet och en av forskarna vid Lunds stamcellscentrum.

Firar med symposium med internationella toppforskare

På samma sätt som Lunds Stamcellscentrum invigdes 2003, firar man de 20 gångna åren med ett internationellt symposium i april.

– Detta blir ett sätt att välkomna några av de stora forskarna inom fältet för att tillsammans beskriva och samtala om vad som sker inom stamcellsforskningens värld, säger Johan Jakobsson.

Länk till symposiet den 17-19 april

Liknande poster

Upptäckt visar hur inflammation sprids snabbt i kroppen

Blodprov lika bra som ryggvätskeprov för att upptäcka alzheimer

Hallonlika kärlförändringar kan lära oss mer om olika former av demens