Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Blev första Svenska Neurologiveckan vad vi tänkte oss att den skulle bli?

Planerna kring ett större svenskt neurologimöte diskuterades för första gången på allvar under våra strategiska diskussioner vid vårmötet i Falun 2013. Därefter har vi i Svenska Neurologföreningen arbetat målmedvetet för att kunna förverkliga detta och vi fastslog relativt snabbt att första mötet skulle ske 2015 och att Umeå skulle stå som värdort. En av våra största målsättningar inom SNF är att understödja en känsla av att alla som jobbar inom de olika grenarna av svensk neurologi blir starkare och, inte minst, mera kompetenta om vi arbetar tillsammans. Det skall förhoppningsvis gälla oberoende av var i Sverige vi jobbar eller hur stor enhet vi arbetar på. Komplexiteten inom neurologin är nämligen så stor idag att vi mer och mer måste jobba som ett nationellt team för att kunna klara av de utmaningar vi har framför oss och för att kunna leverera så mycket nytta som möjligt till våra patienter.

Läs hela artikeln som PDF
Ta del av utvärderingen av mötet

Liknande poster

Invigning av ME-mottagningen i Umeå

Neurologiveckan ställs in

Neurologiveckan 2019