Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Invigning av ME-mottagningen i Umeå

Den första november öppnade ME-mottagningen i Umeå, en interdisciplinär utredningsenhet för patienter både från Region Västerbotten och andra delar av landet. På onsdag den 10 november invigs mottagningen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

– Jag är glad att vi äntligen får en mottagning för den här patientgruppen som farit väldigt illa i sitt sökande efter vård, säger regionrådet LiseLotte Olsson (V).

Invigningen sker på onsdag den 10 november klockan 12.15 i Geriatriskt centrum, invid södra entrén, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Samling vid receptionen i Geriatriskt centrum.

Vid invigningen medverkar, förutom LiseLotte Olsson, också Anna Nordström, överläkare i rehabiliteringsmedicin och Jennie Liling Ståhl, områdeschef för närsjukvården i Umeå.

Fakta: ME, myalgisk encefalomyelit, är en kronisk multisystemsjukdom där nervsystem, immunförsvar och energiproduktion kan vara påverkade. ME är en sjukdom som under många år varit både osynlig och också ifrågasatt inom sjukvården. Det bedöms finnas cirka 10 000 personer med ME i Sverige

Liknande poster

Blev första Svenska Neurologiveckan vad vi tänkte oss att den skulle bli?

Läs mer...