Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Biogen lyfter fram innovation inom digital hälsa med fokus på att avancera inom områden som behandling och personlig vård för människor som lever med MS

  • Data visar potentialen hos Manual Dexterity Test och KonectomTM, en smartphone-baserad teknologi, för att mäta sjukdomsprogression hos personer med MS
  • Retrospektiv analys efter tillämpning av maskininlärning, artificiell intelligens och radiomics för att identifiera mönster på bilder av hjärnan som kan öka förståelsen av MS-sjukdom och heterogena lesioner
  • Precisionsmedicinmodeller i två steg som utnyttjar real-world data från MS PATHS ger nya insikter som kan möjliggöra mer förutsägbar behandlingseffekt hos varje individ

Läs hela releasen på engelska.

 

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Första behandlingen mot Friedreichs ataxi godkänd

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar