Biogen lyfter fram innovation inom digital hälsa med fokus på att avancera inom områden som behandling och personlig vård för människor som lever med MS

  • Data visar potentialen hos Manual Dexterity Test och KonectomTM, en smartphone-baserad teknologi, för att mäta sjukdomsprogression hos personer med MS
  • Retrospektiv analys efter tillämpning av maskininlärning, artificiell intelligens och radiomics för att identifiera mönster på bilder av hjärnan som kan öka förståelsen av MS-sjukdom och heterogena lesioner
  • Precisionsmedicinmodeller i två steg som utnyttjar real-world data från MS PATHS ger nya insikter som kan möjliggöra mer förutsägbar behandlingseffekt hos varje individ

Läs hela releasen på engelska.