Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bilkörningsförmåga vid neurologisk sjukdom och hjärnskada – multiprofessionella perspektiv

Bilkörningsförmåga vid neurologisk sjukdom och hjärnskada – multiprofessionella perspektiv
MNV 224 | AVANCERAD NIVÅ | 7,5 HP | HT18Uppdragsutbildning vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, i samverkan med Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

KURSINNEHÅLL:

• Trafikmedicin
• Lagar föreskrifter, behörigheter, fordon, trafiksäkerhet och olycksstatistik
• Körbeteende och körmodeller
• Funktionell neuroanatomi, neurofysiologi och neuropsykologi
• Kognitionsstörande sjukdomar och tillstånd och dess inverkan på körförmåga och körkortslämplighet
• Sensomotoriska nedsättningars inverkan på körförmåga och körkortslämplighet
• Metoder för körbedömning och dess evidens
• Bilanpassning
• Etiska aspekter på bedömning av körförmåga och körkortslämplighet

Sista ansökningsdag 15 maj

Inbjudan MNV224 Bilkörningsförmåga HT18

Liknande poster

Blodtest förutsäger funktionsförmåga vid ischemisk stroke

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Ny bok av Ingmar Skoog väcker stort intresse