Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bilkörningsförmåga vid neurologisk sjukdom och hjärnskada – multiprofessionella perspektiv

Bilkörningsförmåga vid neurologisk sjukdom och hjärnskada – multiprofessionella perspektiv
MNV 224 | AVANCERAD NIVÅ | 7,5 HP | HT18Uppdragsutbildning vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, i samverkan med Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

KURSINNEHÅLL:

• Trafikmedicin
• Lagar föreskrifter, behörigheter, fordon, trafiksäkerhet och olycksstatistik
• Körbeteende och körmodeller
• Funktionell neuroanatomi, neurofysiologi och neuropsykologi
• Kognitionsstörande sjukdomar och tillstånd och dess inverkan på körförmåga och körkortslämplighet
• Sensomotoriska nedsättningars inverkan på körförmåga och körkortslämplighet
• Metoder för körbedömning och dess evidens
• Bilanpassning
• Etiska aspekter på bedömning av körförmåga och körkortslämplighet

Sista ansökningsdag 15 maj

Inbjudan MNV224 Bilkörningsförmåga HT18

Liknande poster

Innovativ testmodell ökar träffsäkerheten vid screening för alzheimer

Läs mer...

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i nationellt projekt för barn som saknar diagnos

Läs mer...

Blodprov kan visa hjärnpåverkan efter neurokirurgi

Läs mer...