Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Att arbeta som neurolog i Nya Zeeland

Min fru och jag hade sedan länge diskuterat möjligheten att bo och jobba utomlands och nu fanns det en möjlighet för mig att vikariera vid Waikato Hospital i Hamilton på Nordön. Waikato Hospital är ett stort regionsjukhus med de flesta specialiteter och verksamheter representerade, förutom de mest högspecialiserade behandlingarna (exempelvis DBS) som är begränsade till 1–2 sjukhus i landet. Sjukhuset har ett primärt upptagningsområde på 370 000 invånare och är tertiärt center för totalt cirka 850 000 invånare med flera mindre sjukhus inom detta större område. Det bedrivs neurologisk och neurofysiologisk mottagningsverksamhet medan neurologin däremot inte har någon egen vårdavdelning vid sjukhuset. Majoriteten av inneliggande patienter med neurologiska sjukdomar som stroke, epilepsi och huvudvärk omhändertas därför av medicinkliniken och dess läkare och neurologerna bedömer dessa patienter på konsultbasis vid behov. Barnneurologi handläggs av pediatriker. Inom öppen vård tar husläkarna stort ansvar för patientens behandling och uppföljning. För närvarande arbetar fem neurologer vid Waikato Hospital, varav en huvudsakligen med stroke. Begränsad konsultverksamhet till omgivande mindre sjukhus sker också. I övrigt arbetar tre specialistsjuksköterskor, två ”technicians” (neurofysiologi) och administrativ personal vid neurologiska kliniken. Två randande ST-läkare (”registrars”) i invärtesmedicin och en AT-läkare (”house officer”) är alltid knutna till kliniken.

Läs hela reportaget som PDF

Liknande poster

Slå ett slag för Parkinson förbundet

Hjärnfonden finansierar forskning om hjärnan och dess sjukdomar

Neurologiveckan 2019