Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Anna Falk leder Lunds universitets centrum för avancerade terapier

Anna Falk, professor vid Lunds universitets Stamcellscentrum, blir föreståndare för det nyligen inrättade utvecklingscentrum för avancerade terapier, LU-ATMP.

Anna Falk, professor i neurovetenskap och stamcellsforskare vid Lunds universitet, ska leda nyinrättade LU-ATMP. Foto: Tove Smeds, Lunds universitet.

– Min vision är att vi ska accelerera utvecklingen av alla de avancerade terapier som är på gång inom Lunds universitet. Tillsammans med hälso- och sjukvården och Life Science-industrin har vi potential att på ett avgörande sätt bidra till nya banbrytande behandlingar, och i vissa fall bot, där det inte finns så mycket att erbjuda dagens patienter, säger Anna Falk.

Med många års erfarenhet inom stamcellsforskning i ryggen kommer Anna Falk att leda insatserna för att driva och stötta ATMP-forskning och utveckling vid Lunds universitets centrum för avancerade terapiläkemedel (LU-ATMP). För att lyckas krävs stamcells- och genterapiforskning i frontlinjen. Och de förutsättningarna finns på plats vid Lunds universitet genom ett stort antal forskargrupper som bedriver internationellt framgångsrik experimentell och translationell forskning inom cell-, vävnads- och genterapi.

En anledning till att allt fler avancerade terapiläkemedel utvecklas nu är de framsteg som gjorts inom molekylärbiologi, genteknik och cellterapi.

– I en rapport* som presenteras denna vecka kunde vi identifiera 23 pågående ATMP-projekt, och det bara vid Stamcellscentrum. Sedan finns det annan forskning relevant för ATMP-utveckling, såväl inom Medicinska fakulteten som vid Lunds tekniska högskola, säger Anna Falk.

Avgörande blir också samverkan med ATMP-center vid Skånes universitetssjukhus och Life Science-industrin, menar Anna Falk.

– Avancerade terapiläkemedel är inte bara en trend, utan representerar en ny era inom medicin. Sverige har en vision om att bli världsledande inom ATMP-utveckling och det finns många ATMP-projekt med stor potential inom svensk akademi. Man kan likna det vid unika och värdefulla frön som odlas fram och som kräver ett mycket speciellt omhändertagande för att utvecklas till innovativa och verkningsfulla ATMP-terapier. Jag vill att LU-ATMP ska bidra till att vi skördar dem i Sverige, säger Anna Falk.

Första steget på väg till en ny sådan behandling tas ofta inom akademin. Redan där, menar Anna Falk, behöver forskarna stöttning och råd för att de produkter som sedan går till klinisk prövning ska kunna skalas upp och bli ett läkemedel eller terapi för att nå många patienter. I det kommer hon tillsammans med vice centrumföreståndare Mats Ohlin, professor i immunteknologi vid Lunds tekniska högskola, fylla en viktig roll.

Liknande poster

Upptäckt visar hur inflammation sprids snabbt i kroppen

Blodprov lika bra som ryggvätskeprov för att upptäcka alzheimer

Hallonlika kärlförändringar kan lära oss mer om olika former av demens