Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

AlzeCure får godkännande att starta klinisk fas II-studie med ACD440 mot neuropatisk smärta

AlzeCure Pharma meddelade idag att bolaget har erhållit godkännande från de regulatoriska myndigheterna i Sverige att inleda sin kliniska fas IIa-studie med läkemedelskandidaten ACD440 i patienter med perifer neuropatisk smärta.

Fas IIa-studien är AlzeCures andra kliniska studie med ACD440, bolagets ledande läkemedelskandidat inom Painless-plattformen. ACD440 är under utveckling som lokal behandling vid perifer neuropatisk smärta, såsom långvarig smärta efter bältros och diabetesrelaterad nervsmärta. Studiens mål är att utvärdera läkemedelskandidatens smärtstillande effekter hos patienter med perifer neuropatisk smärta, men även dess tolerabilitet vid upprepad dosering.

Bältros

ACD440 är en TRPV1-antagonist som har sitt ursprung i Big Pharma och bygger på en stark vetenskaplig grund. Upptäckten av och insikten i TRPV1, det biologiska system som ligger till grund för ACD440 och är centralt för bland annat temperaturreglering och smärta, tilldelades Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin 2021. ACD440 är utvecklad för lokal behandling som en gel och har tidigare studerats i en klinisk fas Ib studie, som visade på både en bra tolerabilitet och god smärtlindrande effekt.

”Vi har nu alla myndighetshetsgodkännanden på plats för att kunna starta fas IIa-studien med ACD440. Vi räknar med att kunna initiera studien inom kort och presentera resultat under 2023”, säger Märta Segerdahl, CMO på AlzeCure Pharma.

”Detta visar att AlzeCure fortsätter att leverera enligt plan”, säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma AB. ”Neuropatisk smärta är ett område som är i stort behov av nya effektivare och säkrare behandlingar, inklusive alternativ till opioider och jag ser mycket fram mot resultaten från denna viktiga studie”.

Liknande poster

AlzeCure går in i nästa utvecklingsfas med ACD857 mot Alzheimers sjukdom

AlzeCure Pharma presenterar abstract på AAT-AD/PD-kongressen (Advances in Alzheimer’s and Parkinson’s Therapies)