Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

AlzeCure Pharma presenterar abstract på AAT-AD/PD-kongressen (Advances in Alzheimer’s and Parkinson’s Therapies)

AlzeCure Pharma presenterar abstract på AAT-AD/PD-kongressen (Advances in Alzheimer’s and Parkinson’s Therapies)

AlzeCure Pharma AB meddelar idag att bolaget valts ut att presentera ett så kallat Late-breaking abstract på AAT-AD/PD-kongressen (Advances in Alzheimer’s and Parkinson’s Therapies), som i år hålls helt digitalt den 2-5 april 2020 till följd av coronaviruset.

Dr. Pontus Forsell, Head of Discovery på AlzeCure Pharma och huvudförfattare till studien, kommer att ge en muntlig presentation den 2 april klockan 17.10 CET med titeln ACD856, a positive modulator of neurotrophin signaling reverses scopolamine- or age-induced cognitive deficits.

”En Late-breaking abstract-presentation på den här framstående kongressen visar att det finns ett stort intresse för vårt projekt och våra studier”, säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma AB. ”Vi är mycket nöjda med resultaten. Kognitiv dysfunktion, som till exempel försämring av minnet, är ett allvarligt symptom och ett stort hinder för normal daglig aktivitet för patienter med Alzheimers sjukdom och andra sjukdomar med kognitiva störningar. Resultaten visar på potentialen hos både vår substans och NeuroRestore-plattformen.”

”I den här studien har vi visat att den kliniska kandidaten ACD856 i NeuroRestore-plattformen effektivt kan förhindra minnesnedsättningen förknippad med normalt åldrande hos djur. I prekliniska sjukdomsmodeller har ACD856 också kunnat reversera olika former av kognitiv dysfunktion. Våra data indikerar att ACD856 har en bred terapeutisk potential vid sjukdomar där minnet är nedsatt, inklusive men inte begränsat till Alzheimers sjukdom”, kommenterar Dr. Forsell.

För att påskynda den kliniska utvecklingen av ACD856 och stärka tilltron till kandidaten utvärderas för närvarande de farmakokinetiska egenskaperna i en klinisk studie, med fokus på halveringstid. Resultat förväntas under första halvåret 2020. Flera kliniska fas 1-studier kommer att initieras under andra halvåret 2020 i syfte att utvärdera kandidatens säkerhet och tolerabilitet, såväl som tidiga endpoints avseende effektivitet (kognition).

Liknande poster

Forskning om diagnosmetod för Alzheimer får 10 miljoner av Torsten Söderbergs Stiftelse

Blodprov lika bra som ryggvätskeprov för att upptäcka alzheimer

Framsteg i att upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom