Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

AlzeCure går in i nästa utvecklingsfas med ACD857 mot Alzheimers sjukdom

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att bolaget har inlett preklinisk utvecklingsfas med bolagets läkemedelskandidat ACD857.

ACD857 utvecklas inom AlzeCures NeuroRestore-plattform, med målsättning att ta fram symptomlindrande läkemedel för behandling av sjukdomar med kognitiva störningar. Det prekliniska utvecklingsprogrammet med ACD857 omfattar prekliniska säkerhets och tolerabilitets studier men även formuleringsarbete och stabilitetstestning. ACD857 kan få en betydande roll vid behandling av indikationer där kognitiva funktioner är nedsatta, såsom vid Alzheimers sjukdom.

”Vi är väldigt glada över att att ha inlett den prekliniska utvecklingen med ACD857. Vi bygger härigenom vidare på den kommunucerade strategin att stärka projektportföljen med utveckling av flera kandidater parallellt och visar också på AlzeCures kapacitet avseende utveckling och levererans. Det är fantastiskt att se hur Discovery och Development organisationen har presterat under det senaste året med förmågan att driva både de prekliniska och kliniska programmen”, säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure.

Liknande poster

Forskning om diagnosmetod för Alzheimer får 10 miljoner av Torsten Söderbergs Stiftelse

Blodprov lika bra som ryggvätskeprov för att upptäcka alzheimer

Framsteg i att upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom