Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Vyepti godkänt för preventiv behandling av migrän hos vuxna

EU-kommissioen har godkänt Vyepti (eptinezumab) för profylaktisk behandling av vuxna patienter med minst fyra migrändagar per månad.

  • Vyepti är den första intravenösa behandlingen som är godkänd för migränprevention i Europa.
  • Vyepti förväntas lanseras i de första europeiska länderna de kommande månaderna.

Läs hela pressmeddelandet här

Liknande poster

Syns flimmer i hjärnan?

Läs mer...

Flimmer från led-lampor kan ge huvudvärk

Läs mer...

Sköterskeledda migränkliniker gynnar alla inblandade

Läs mer...