FDA godkänner Lundbeck’s Vyepti™ (eptinezumab-jjmr) – Den första intravenösa preventiva behandlingen för migrän

FDA godkänner Lundbeck’s Vyepti™ (eptinezumab-jjmr) – Den första intravenösa preventiva behandlingen för migrän

H. Lundbeck A/S meddelade idag att Vyepti™ (eptinezumab-jjmr) har godkänts av FDA för preventiv behandlingh av mirgän hos vuxna och kommer att finnas tillgänglig i april.  Rekommenderad dos är 100 mg var tredje månad.

Läs hela pressmeddelandet