Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Välkommen till Tevas virtuella utbildningsserie inom migrän

Välkommen till Tevas virtuella utbildningsserie inom migrän, höstterminen 2021

16 september kl.12:15–13:00
Plats: Digitalt via Teams
Föreläsare: Dr. Yngve Hallström, Neuro Center, Stockholm

Interaktiv patientfallsutbildning – frågeställningar kring att påbörja och behandla med fremanezumab.

Syftet med vår webbinar-serie ”HEADS UP!” är att erbjuda dig inom hälso- och sjukvården lättillgänglig utbildning där vi belyser aktuella teman inom terapiområdet migrän.

För mer information och anmälan klicka här

Liknande poster

Syns flimmer i hjärnan?

Flimmer från led-lampor kan ge huvudvärk

Sköterskeledda migränkliniker gynnar alla inblandade