Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Utmaningar i Utredning & Behandling av Epilepsi

Utmaningar i Utredning & Behandling av Epilepsi
Skaffa dig nya insikter och håll dig uppdaterad om det senaste inom utredning och behandling av epilepsi. Under detta nationella symposium i regi av Sandoz får du lyssna på experter inom området från hela Sverige.

2 oktober Lund
3 oktober Stockholm
4 oktober Göteborg

Här hittar du information om programmet och anmälan.

Liknande poster

Knutor på hjärnan triggar epileptiska anfall – kan kirurgi hjälpa?

Sällankirurgi vid läkemedelsresistent epilepsi

STESS – Internationellt epilepsimöte i Göteborg 29–31 mars