Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tre CGRP-hämmare jämställs vid migrän

Patienter med kronisk migrän som inte svarar på annan behandling kan få något av läkemedlen Aimovig, Ajovy eller Emgality. De har jämförbar effekt och likvärdigt pris, skriver NT-rådet i en ny rekommendation.

Patienter med svår kronisk migrän som varken haft effekt eller tolererat minst två olika förebyggande behandlingar kan vara aktuella för någon av de tre CGRP-hämmarna Aimovig (erenumab), Ajovy (fremanezumab) eller Emgality (galkanezumab).

Tidigare rekommenderade NT-rådet att regionerna i första hand använder Emgality vid kronisk migrän. Skälet var att Emgality har ett officiellt och transparent pris. Aimovig och Ajovy omfattades däremot av avtal om sekretessbelagd återbäring för en del av kostnaden till regionerna och det betydde att slutpriset och därmed kostnaden inte var officiell.

Känd kostnad

Nu ingår alla tre läkemedlen i läkemedelsförmånerna med officiellt pris utan återbäringsavtal. Vid eventuella prisskillnader uppmanas regionerna att välja det mest kostnadseffektiva alternativet.

– Regionerna vet nu vad läkemedlen faktiskt kostar och hur de påverkar budgeten. De slipper också administrativt arbete med bland annat hantering av återbäringen, säger Gerd Lärfars, som är docent och NT-rådets ordförande.

Det finns inga jämförande kliniska studier mellan läkemedlen. Men Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, bedömer att effekten är jämförbar vid behandling av patienter med migrän som tidigare provat två till fyra profylaktiska behandlingar. Även behandlingskostnaden för de tre läkemedlen är likvärdig.

Strikta kriterier

NT-rådet betonar i sin rekommendation att det är viktigt att behandlingen förskrivs av neurolog eller specialistläkare, och att de ges enligt vissa kriterier: Patienterna ska bland annat ha kronisk migrän, det vill säga huvudvärk minst 15 dagar per månad varav minst 8 dagar av migräntyp. Huvudvärken ska helt eller delvis förhindra arbete eller vardagliga aktiviteter minst fem dagar per månad.

Minst två andra, men gärna fyra, förebyggande behandlingar ska ha prövats utan tillräcklig effekt och läkemedelsutlöst huvudvärk ska ha uteslutits. Patienterna följs upp i Neuroregistret.

– Det är viktigt för följsamheten till TLV:s förmånsbeslut och med tanke på den stora patientpopulationen att rätt patienter får de här läkemedlen, och att effekten utvärderas, säger Gerd Lärfars.

Liknande poster

Syns flimmer i hjärnan?

Läs mer...

NT-rådet rekommenderar behandlingar mot Skelleftesjukan

Läs mer...

CGRP-hämmarna kvar i högkostnadsskyddet till sänkt pris & oförändrad begränsning

Läs mer...