Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Transplantation av synceller tillverkade från embryonala stamceller kan återställa förlorad syn

En ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Molecular Therapy, visar att transplanterade synceller som tillverkats från embryonala stamceller kan återställa synen.

Transplantation av synceller tillverkade från embryonala stamceller kan återställa förlorad syn. Foto: Jens Sølvberg.

Näthinnans synceller, tappar och stavar, är en typ av nervceller som är nödvändiga för att vi ska kunna se. Sjukdomar som ärftlig näthinnedegeneration och makuladegeneration leder till blindhet när syncellerna dör och kroppen saknar förmåga att ersätta dem. Att framställa och transplantera nya synceller från embryonala stamceller skulle i teorin kunna ersätta förlorade synceller och på så sätt återställa förlorad syn.

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel har en forskargrupp ledd av Anders Kvanta och Helder André vid Karolinska Institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus, i samarbete med forskare från Duke National University i Singapore, utvecklat en teknik för att på ett snabbt och effektivt sätt framställa nya synceller från embryonala stamceller. De framställda syncellerna hade stora likheter med vanliga synceller. När cellerna transplanterades till möss överlevde cellerna och kunde bilda nya nervkopplingar med musens egna näthinneceller. Genetiskt blinda möss återfick förmågan att orientera sig i en vattenlabyrint, vilket visar att de transplanterade syncellerna kan återställa förlorad syn.

Genom den metod som togs fram för att utveckla synceller från embryonala stamceller var det endast en relativt liten andel av cellerna som bildade synceller och inte heller bildades mogna tappar och stavar utan endast deras förstadier.

– Det här är bara ett första steg, men ett mycket lovande sådant. Ju bättre vi blir på att framställa nya synceller från embryonala stamceller, desto bättre kommer synresultatet att bli, förklarar Helder André.

– Resultatet av den här studien visar att vi i framtiden kanske kan förhindra blindhet vid ärftlig näthinnedegeneration och makuladegeneration genom att transplantera nya synceller som framställts från stamceller.

Liknande poster

Eye tracking-teknik i ögonsjukvården kan snabbare avslöja neurologiska sjukdomar

Milstolpe för stamcellsbaserad terapi vid Parkinson – första patienten transplanterad

​Bildanalys av näthinnan kan utgöra en icke-invasiv metod för att ställa diagnos och övervaka förloppet vid Alzheimers