Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

TOMAS OLSSON fiskar efter mer kunskap om MS

Att kalla professor Tomas Olsson mångsidig är ett kraftigt understatement – han är inte bara en av våra mest namnkunniga MS-forskare med bland annat upptäckten av T-cellers roll vid sjukdomsuppkomsten i bagaget. Han är även en fanatisk fiskare, hängiven fågelskådare, engagerad saxofonist och klarinettist i ett storband och en ”ärkeliberal” som nu lurar på att gå in i politiken på allvar.

Tomas Olsson är född i Stockholm 1952 och uppvuxen i Eskilstuna där han i dag har ett lantställe intill Mälaren. Platsen är inte oviktig eftersom närhet till naturen har varit viktigt för honom sedan han var barn.
– Jag har alltid varit mycket intresserad av naturen, blev fältbiolog tidigt. Så småningom, när det blev dags att välja utbildning, hade jag också börjat utveckla ett lite diffust intresse för forskning. Min mamma som var apotekare och biolog föreslog att jag skulle läsa medicin eftersom jag då kunde kombinera biologi och forskning. Som vi alla vet så brukar mammor ha rätt och Tomas Olsson har aldrig ångrat att han valde läkarlinjen istället för Handelshögskolan där han också hade blivit antagen.

– Jag var – och är – väldigt intresserad av både ekonomi och politik. Trots att jag växte upp under de ”röda” 1960- och 1970-talen har jag alltid varit liberal. Ja, jag kallar mig till och med ärkeliberal, säger han och tillägger att han under en period var ordförande i Folkpartiets ungdomsförbund.
– Nu när jag är deltidspensionär funderar jag på att engagera mig mer i politiken än att bara betala medlemsavgiften till Liberalerna. Riksdagsledamoten Barbro Westerholm är med sina 87 år en verklig förebild.

Tomas Olsson valde att plugga medicin i Uppsala och Linköping, där han tog sin examen 1977. På den tiden var läkarprogrammet uppdelat i en teoretisk och en klinisk del, den sistnämnda delen var förlagd till Linköping. Studierna var tuffa och han hade inte längre tid med politiken. Men studieåren var inte bara hårda utan också ofta enahanda.
– Ja, på den tiden fanns det inte mycket studentaktiviteter i Linköping, så jag och en grupp andra startade ett storband. Efter flytt till Stockholm 1984 kunde jag gå med i ett annat storband som faktiskt finns kvar, kapellmästaren är i dag 90 år, säger han med ett skratt.
Han spelar saxofon och klarinett och har ägnat sig åt musik sedan sju års ålder
– ett intresse som hans tre vuxna döttrar, som alla har gått på Adolf Fredriks musikskola i Stockholm, har ärvt. Under studietiden försörjde han sig som amanuens på Institutionen för patologi där han utförde obduktioner.

Läs hela porträttet

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning