Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Svenska neurologföreningens vårmöte, Falun 29–31 maj 2013

Neurologi är ett ämne i en mycket dynamisk utvecklingsfas. Inom ämnets egna kärnområden medför förbättrade diagnostiska metoder och utveckling av terapeutiska alternativ nya möjligheter att påverka sjukdomsförlopp och minska symtomutveckling. Vid vårmötet i Falun belystes utvecklingen inom områden i neurologins gränssnitt mot andra specialiteter. Under mötet framkom med önskvärd tydlighet att modern sjukvård är i behov av neurologisk kompetens i långt mer utbyggd omfattning än vad som i dag kan tillhandahållas i många delar av landet.

TEACHING COURSES LYCKAD NYHET
Vårmötet smygstartade med en nyhet för året, teaching courses, som riktade sig till ST-läkare men som i mån av plats även välkomnade andra yrkeskategorier. Det blev en välbesökt och uppskattad förmiddag. Föreläsningssalen var fullsatt och extra stolar togs in för icke föranmälda lyssnare. Totalt kom ett drygt 50-tal deltagare till denna session. Kursdeltagande bekräftades med kursintyg. Eftersom huvudtemat på vårmötet var angränsande specialiteter till neurologi var detta även temat på teaching courses. Föreläsarna Bertil Lindblom, professor i oftalmiatrik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Jan Ygge, professor i oftalmiatrik, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm och Mikael Karlberg, docent, ÖNH-kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund, bjöd på nästan tre timmar med föreläsningar om ögon och öron.

Läs hela referatet som PDF

Liknande poster

Svenska Parkinsonakademins 2-dagarsutbildning Lund 23–24 november

Slå ett slag för Parkinson förbundet

American Epilepsy Society Orlando 30 november– 5 december 2023