Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Patientnytta i vård och forskning – Svenska MS-registret 20 år, Jan Hillert

Merck erbjuder ytterligare webinarföreläsningar. Den 21 november kommer Jan Hillert från Karolinska Institutet att prata om sitt arbete med MS-registret och den relativt unika situation Sverige befinner sig i där man med hjälp av MS-registret har kunnat följa MS-patienter under en längre tid. Vilken roll MS-registret har spelat för forskningen? Föreläsningen är förlagd till lunchtid för att passa med den övriga verksamheten på kliniken. Upplägget är ca 30-35 min föreläsning och därefter finns möjlighet att ställa frågor till föreläsaren under 10-15 min. Hoppas att du har möjlighet att delta!

Patientnytta i vård och forskning – Svenska MS-registret 20 år, Jan Hillert
Torsdag 21 november, kl 12.00-13.00

För mer info och anmälan

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning