Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Stora regionala skillnader för olämpliga läkemedel

I Sverige finns det lika många 80-plussare med potentiellt olämpliga läkemedel som det bor i Trollhättans kommun. Drygt 10 procent av alla över 80 år, cirka 60 000 personer, tar idag läkemedel med hög risk för biverkningar och för tidig död. De regionala skillnaderna är stora, något som ökad kunskap kan råda bot på.

I Skinnskatteberg har närmare en fjärdedel av invånarna över 80 år läkemedel med hög risk för biverkningar i sin receptlista jämfört med Torsås där motsvarande siffra är cirka fem procent*. För hela landet är siffran drygt 10 procent, en siffra som för 10 år sedan låg på närmare 23 procent så en förändring är möjlig.

– Det är glädjande att konstatera att bland de som är 80 år eller äldre, har förskrivningen av läkemedel som kan vara olämpliga minskat ordentligt de senaste åren. Variationerna bland landets kommuner är dock stor vilket gör att vårt påverkansarbete fortsatt är viktigt, säger Louise Skalin, chefsfarmaceut på Apoteket.

Felaktig läkemedelsanvändning beräknas kosta 10–20 miljarder kronor per år, här är olämpliga läkemedel till äldre en av orsakerna.

Läkemedel att undvika för äldre

Inom områden som smärta, diabetes och oro finns det ett stort antal läkemedel att undvika för äldre. Exempel är Tramadol, Treo Comb och Paracetamol/Kodein, hela listan från Socialstyrelsen finns här.

– Våra farmaceuter kontrollerar dagligen recept för att se om läkemedel är lämpliga utifrån ålder och om de passar ihop med kundens övriga läkemedel. Men här behöver kunskapen öka och vi arbetar i våra apotek för att både informera kunder och i vissa fall återkoppla till läkare, säger Louise Skalin.

Koll på Läkemedel

Apoteket är en del av samarbetet Koll på Läkemedel som sedan 2009 arbetar för bättre läkemedelsbehandling till äldre.

I Sverige finns det cirka 1,8 miljoner ålderspensionärer där majoriteten använder läkemedel regelbundet och har god nytta av behandlingen. Men en läkemedelsbehandling kan också innebära särskilda risker för äldre personer eftersom de är känsligare än yngre. Många får även för många läkemedel eller läkemedel som är olämpliga för äldre, en utmaning som Koll på läkemedel försöker motverka.

Koll på läkemedel är ett samarbetsprojekt Apoteket har tillsammans med Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna.

* Statistik framtagen av Koll på Läkemedel, ta del av hela listan här.

Liknande poster

SLS utlyser satsning för tvärvetenskapliga forskningsprojekt om äldre med multisjuklighet