Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Staffan Holmin får Hans Wigzells Forskningsstiftelses vetenskapspris

Staffan Holmin, professor och överläkare i neuroradiologi, har tilldelats Hans Wigzells Forskningsstiftelses vetenskapspris på 600 000 kronor.

Staffan Holmin, foto: Stefan Zimmerman

Staffan får priset för sin uppmärksammade forskning rörande banbrytande teknik med sofistikerade katetrar som kan styras till specifika delar i till exempel hjärnan via blodkärlssystemet. Dessa katetrar kan inte bara ta bort livshotande blodproppar utan också styras till att lämna blodbanan och t.ex. gå in i en lokal tumör, ta prov eller lämna material för vidare behandling.

– Jag är glad och hedrad och det känns fint att få associeras med en person som Hans Wigsell. Jag tycker det är särskilt glädjande att man uppmärksammar forskning inom medicinteknik för det är något jag verkligen brinner för. Sverige har en lång tradition inom medicinteknisk utveckling. Sådan teknik ger ofta direkt förbättrade resultat för patienterna både inom behandling och diagnostik, säger Staffan Holmin.

Liknande poster

Neuroradiologisk A-B och C-D-lära

Karolinska första sjukhuset i världen med 7T-magnetkamera i klinisk drift

Karolinska Universitetssjukhuset gör flest epilepsikirurgiska operationer för tredje året i rad