Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Karolinska Universitetssjukhuset gör flest epilepsikirurgiska operationer för tredje året i rad

För tredje året i rad gör Karolinska Universitetssjukhuset flest epilepsikirurgiska operationer i Sverige. Detta är ett resultat av att man de senaste åren gjort aktiva och målmedvetna satsningar på både vården och att bättre kunna fånga upp patienter.

Statistik över utförda operationer rapporteras kontinuerligt in i svenska epilepsikirurgiregistret (SNESUR).

– Förra året gjorde vi 28 epilepsikirurgiska operationer på Karolinska, varav 27 hittills är inrapporterade i SNESUR. Det är högsta antalet operationer som något sjukhus i Sverige gjort sedan 1992. Det är framför allt de senaste åren Karolinska gått fram med stormsteg. Under största delen av de senaste trettio åren har Karolinska inte varit i närheten av att toppa listan för flest operationer i Sverige, säger Ulrika Sandvik, överläkare och neurokirurg.

– Det tog verkligen fart 2018 när den neurologiska verksamheten flyttade in i nya byggnaden i Solna. Vi har satsat mycket på att utveckla verksamheten både för barn och vuxna. Utredningskvaliteten och behandlingsmöjligheterna har blivit bättre och då vi ökade utredningsplatserna i samband med flytt till nya lokaler så har också antalet utredningar ökat påtagligt, säger Benno Mahler, patientflödesansvarig epilepsi hos vuxna.

Den ökade kapaciteten svarar mot ett faktiskt behov. Enligt de nationella riktlinjerna för epilepsivård i Sverige underutnyttjas epilepsikirurgiska utredningar och behandlingar. Mellan åren 2010–2020 opererades i regel 40–50 patienter årligen men enligt riktlinjerna kunde siffran vara dubbelt högre.

– Det betyder att det finns lika många epilepsipatienter ytterligare i Sverige som fått en sämre vård än de borde ha erbjudits, säger Tommy Stödberg, ansvarig för barnepilepsiteamet.

En annan orsak varför för få opereras är att patientrekryteringen inte är optimal.

– På Karolinska har vi sedan en tid tillbaka lyckats fånga upp patienter bättre än förr. Vi gör det genom tätare samarbete med andra vårdgivare i sjukvårdsregion Stockholm och i andra regioner och genom bättre information om vilka patienter Karolinska kan erbjuda vård och vilka patienter andra vårdgivare kan erbjuda vård, säger Benno Mahler.

Liknande poster

Sällankirurgi vid läkemedelsresistent epilepsi

Karolinska första sjukhuset i världen med 7T-magnetkamera i klinisk drift

Fyra nya NHV-uppdrag till Karolinska Universitetssjukhuset