Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

SNIM 2019 – Swedish Neuro Immunology Merck Meeting

SNIM 2019 – Swedish Neuro Immunology Merck Meeting

Denna vinter kommer vi att hålla två vetenskapliga möten, i Göteborg och i Lund.
• 27 februari, 16.00-19.00 – Opera hotell, Göteborg

Fokus kommer att ligga på Multipel skleros (MS) med följande teman:
• Nya diagnostiska kriterier
• Behandlingsstrategier: immunorekonstitution vs underhållsterapi
• Säkerhetsaspekter
• Vacciner och biomarkörer inom MS

Mer info och anmälan

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Läs mer...

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Läs mer...

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning

Läs mer...