Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

SNIM 2019 – Swedish Neuro Immunology Merck Meeting

SNIM 2019 – Swedish Neuro Immunology Merck Meeting

Denna vinter kommer vi att hålla två vetenskapliga möten, i Göteborg och i Lund.
• 27 februari, 16.00-19.00 – Opera hotell, Göteborg

Fokus kommer att ligga på Multipel skleros (MS) med följande teman:
• Nya diagnostiska kriterier
• Behandlingsstrategier: immunorekonstitution vs underhållsterapi
• Säkerhetsaspekter
• Vacciner och biomarkörer inom MS

Mer info och anmälan

Liknande poster

Forskare: Autolog blodstamcellstransplantation är säker och bör användas oftare vid aktiv ms

Läs mer...

Epstein-Barr-virus som mål för behandling och förebyggande av MS

Läs mer...

Korsreaktiva EBNA1-autoantikroppar riktar sig mot CRYAB vid MS

Läs mer...