Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

SNIM 2019 – Swedish Neuro Immunology Merck Meeting

SNIM 2019 – Swedish Neuro Immunology Merck Meeting

Denna vinter kommer vi att hålla två vetenskapliga möten, i Göteborg och i Lund.
• 13 mars, 16.00-19.00 – Lundia hotell, Lund

Fokus kommer att ligga på Multipel skleros (MS) med följande teman:
• Nya diagnostiska kriterier
• Behandlingsstrategier: immunorekonstitution vs underhållsterapi
• Säkerhetsaspekter
• Vacciner och biomarkörer inom MS

Mer info och anmälan

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning