Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Slarvigt att inte varna för fästingar

Han har 10 000 fästingar i frysen och är en av media ofta anlitad expert. Professor Thomas Jaenson har vigt de senaste 40 åren åt att studera fästingar och sjukdomarna de kan föra över till oss. Han är övertygad om att de bär på många fler smittor än vad vi idag känner till och tycker att myndigheterna borde ta ett större ansvar och varna för TBE-täta områden.

Thomas Jaenson har forskat om fästingar sedan 80-talet. Enligt hans beräkningar riskerar det att bli många TBE-fall i år om det inte blir en torr sommar. Foto: Mikael Wallerstedt.

Att fånga in dem går lätt. Thomas Jaenson drar en ljus yllefilt över gräset, vänder på den och samlar in de krypande små djuren. Så här har han hållit på sedan 80-talet, rest runt till olika platser i Sverige för att kartlägga fästingarnas utbredningsområden och studera de olika sjukdomsorsakande mikroberna som de kan bära på.

Just nu ser det ut att bli ett bra år för Ixodes ricinus, vanlig fästing. En art med bra lukt- och smaksinne som i larvstadiet suger blod från små däggdjur. Det är också då de riskerar att smittas med Borreliabakterier och TBE-virus, som de sedan i nymfstadiet kan föra över till oss.

− Förra året fanns det många smågnagare och det brukar innebära att vi får många TBE-smittade nymfer året därpå. Om det inte blir en väldigt torr sommar, får vi nog räkna med många TBE-fall i år, säger Thomas Jaenson, professor emeritus i medicinsk entomologi vid Uppsala universitet.

Läs hela artikeln om forskarprofilen Thomas Jaensen här.

Liknande poster

Dubbel risk för demens med munsårsvirus

Stamceller utforskas under rymdresa

Många fler smittas av TBE-virus än vad som tidigare varit känt