Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Dubbel risk för demens med munsårsvirus

Personer som någon gång i livet haft herpesvirus löper dubbelt så stor risk att utveckla demens jämfört med de som aldrig varit infekterade. En ny studie från Uppsala universitet bekräftar tidigare forskning som gjorts kring om herpes kan vara en möjlig riskfaktor för demens.

Erika Vestin är studiens försteförfattare. Foto: Susanne Nyholm Vestin.

Forskarna har studerat 1.000 70-åringar från Uppsala under en period av 15 år. Studien som nu publiceras i Journal of Alzheimer’s Disease, visade att personer som någon gång i livet infekterats med herpes simplexvirus hade en dubbelt så stor risk att utveckla demens, jämfört med de som aldrig varit infekterade. Herpes simplexvirus är mycket vanligt och upp till 80 procent av svenska vuxna kan vara infekterade. Infektionen är livslång, men symptomen kan komma och gå i perioder i livet. Många får aldrig några symptom på sin infektion.

– Det speciella med just den här studien är att deltagarna har i stort sett samma ålder, vilket gör att resultatet blir ännu mer pålitligt eftersom åldersskillnader, som annars är kopplas till demensutveckling, inte kan förvirra resultaten, säger Erika Vestin som är läkarkandidat vid Uppsala universitet.

55 miljoner människor i världen är drabbade av demens. En hög ålder samt att man bär på riskgenen apolipoprotein ε4 är sedan tidigare kända riskfaktorer. Forskning har tidigare gjorts för att utreda om herpes simplexvirus också kan vara en möjlig riskfaktor för demens, vilket alltså nu bekräftas i denna studie.

– Det är spännande att resultatet bekräftar tidigare studier. Det börjar komma allt mer bevis från studier som i likhet med våra fynd pekar på att herpes simplexvirus är en riskfaktor för demens, säger Erika Vestin.

Viktiga slutsatser från studien är att man i framtiden bör vidare utreda om redan kända läkemedel mot herpes simplexvirus kan minska demensrisken och möjligheten att utveckla nya vacciner.

– Resultatet kan driva demensforskningen vidare i riktning mot behandling av demens i tidigt skede med vanliga läkemedel mot herpesvirus, eller förebyggande av sjukdomen innan den uppstått, säger Erika Vestin.

Liknande poster

Prevention, diagnostik och behandling demenssjukdomar – hur kan vi betala för det?

Läs mer...

Hallonlika kärlförändringar kan lära oss mer om olika former av demens

Läs mer...

Stamceller utforskas under rymdresa

Läs mer...