Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Säkerhetsuppföljning av nyare MS behandlingar, F Piehl

Merck erbjuder ytterligare webinarföreläsningar. Den 15 oktober kommer Fredrik Piehl att prata om hur nyare MS-behandlingar och skiljer sig från de äldre och hur säkerhetsuppföljningen ser ut på dessa. Vilka frågeställningar har uppkommit i takt med att MS-behandlingarna blir mer och mer avancerade?  Föreläsningen är förlagd till lunchtid för att passa med den övriga verksamheten på kliniken. Upplägget är ca 30-35 min föreläsning och därefter finns möjlighet att ställa frågor till föreläsaren under 10-15 min. Hoppas att du har möjlighet att delta!

Säkerhetsuppföljning av nyare MS behandlingar
Tisdag 15 oktober, kl 12.00-13.00

För mer info och anmälan

Liknande poster

Forskare: Autolog blodstamcellstransplantation är säker och bör användas oftare vid aktiv ms

Läs mer...

Epstein-Barr-virus som mål för behandling och förebyggande av MS

Läs mer...

Korsreaktiva EBNA1-autoantikroppar riktar sig mot CRYAB vid MS

Läs mer...