Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Referat från satellitsymposiet i anslutning till 18th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders

Kjell Fuxe välkomnade publiken till symposiet och lämnade över ordet till Dekanus Hans Gustaf Ljunggren som gav en kort introduktion om Karolinska Institutet’s historia och berättade om de pionjärinsatser som Professorna Kjell Fuxe, Tomas Hökfelt och Lars Olson har gjort avseeende karakterisering av monoaminerg neurotransmission. Han introducerade också symposiets moderator nobelpristagaren Professor Arvid Carlsson samt Professor Lars Olson som inledde som co-moderator. För att tillgodose de internationella gästernas lystmäte avseende Nobelpriset så arrangerades en särskild föreläsning på temat. Tobias Degsell ifrån Nobelmuseet föreläste på ett kunnigt och informativt sätt om Alfred Nobel´s liv och hans testamente som gav upphov till Nobelprisen. Tobias Degsell berättade om det omfattande arbete som Nobelkommitteen vid Karolinska Institutet gör för att välja ut pristagare bland de nominerade kandidaterna. Med storslagna bilder i bakgrunden berättade han om Nobelprisceremonin och de olika evenemangen i anslutning till denna ceremoni. Han avslutade med att på ett mycket initierat sätt tala om Nobelmuseet och visade exempel på föremål som nobelpristagare donerat till museet´s samlingar. Föreläsningen var mycket genomarbetad och uppskattad.

Läs hela referatet som PDF

 

Liknande poster

KI-forskare tilldelas 1,86 miljoner US-dollar för Parkinsons sjukdom

KI-forskare erhåller 38 miljoner kronor för forskning om Parkinsons sjukdom

Protein i hjärnan kopplat till både stress och depression