Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

KI-forskare tilldelas 1,86 miljoner US-dollar för Parkinsons sjukdom

Per Svenningsson har tilldelats ett anslag på cirka 1,86 miljoner US-dollar under tre år från initiativet Aligning Science Across Parkinson’s (ASAP) för en ambitiös, tvärvetenskaplig satsning för att studera hur onormala proteinaggregat kan spridas från tarmen till hjärnan och driva på de tidiga stadierna av Parkinsons sjukdom. Det totala anslaget är 8,9 miljoner US-dollar under tre år.

Anslaget är en del av ett projekt som leds av projektledare, dr Kaplitt, professor i neurologisk kirurgi, vid Weill Cornell Medicine (USA).

Parkinsons sjukdom är en progressiv neurodegenerativ sjukdom som främst anses vara en rörelsestörning, även om den vanligtvis har många andra tecken och symtom, från sömnproblem och lågt blodtryck till demens. Mer än 10 miljoner människor över hela världen är drabbade av Parkinsons sjukdom och det finns inget botemedel.

En ledtråd till sjukdomens orsak är närvaron av onormala klumpar av protein i hjärncellerna i drabbade regioner av hjärnan. Dessa klumpar består huvudsakligen av små fiberliknande aggregat av hjärncellsproteinet alfasynuklein. Synukleinfibrillerna tenderar att sprida sig i hjärnan i ett karakteristiskt mönster vid Parkinsons sjukdom. Det finns bevis som tyder på att dessa sjukdomsrelaterade fibriller i många fall initialt bildas i nervcellerna i tarmarna och utlöser de klassiska tecknen på Parkinsons sjukdom först efter att dessa har spridit sig till hjärnan via en stor nerv som kallas vagusnerven som förbinder tarmen med hjärnan.

Utveckla metoder för tidig upptäckt av sjukdomen

Porträttbild av Per Svenningsson, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap

Per Svenningsson, professor och överläkare på Institutionen för klinisk neurovetenskap. Foto: Ulf Sirborn

Per Svenningsson, professor och överläkare på Institutionen för klinisk neurovetenskap, och hans medarbetare kommer att använda en nyligen utvecklad musmodell för att utforska i detalj hur sjukdomen börjar i tarmarna och sprider sig till hjärnan och hur detta relaterar till tidiga tecken på Parkinsons sjukdom innan rörelsestörningarna upptäcks, inklusive sömnstörningar, samt om det skiljer sig mellan män – som är kända för att få Parkinsons i större utsträckning – och premenopausala kvinnor. I slutändan kommer forskarna att försöka utveckla metoder för tidig upptäckt av alfasynukleinaggregat i tarmen och blockera att dessa sprider sig till hjärnan för att förhindra fullskalig Parkinsons sjukdom. Per Svenningssons team tillhandahåller expertis inom elektrofysiologiska och beteendemässiga analyser av sömn hos gnagare, avancerade immunohistologiska analyser av neuropatologi och funktion samt modellering för detta projekt.

Per Svenningsson kommer i forskningen att samarbeta med dr Kaplitt, som också är vice ordförande för forskningen vid institutionen för neurologisk kirurgi vid Weill Cornell Medicine, och medprövare dr Ted Dawson, Leonard and Madlyn Abramson Professorship in Neurodegenerative Diseases vid Johns Hopkins University School of Medicine. Medprövare dr Roberta Marongiu, biträdande professor i neurovetenskaplig forskning inom neurologisk kirurgi och biträdande professor i neurovetenskap vid Feil Family Brain and Mind Research Institute vid Weill Cornell Medicine kommer att genomföra forskningen som undersöker effekterna avseende kön och menopaus.

Om Aligning Science Across Parkinson’s (ASAP)

ASAP är ett samordnat forskningsinitiativ för att främja riktad grundforskning om Parkinsons sjukdom. Dess uppdrag är att påskynda utvecklingstakten och producera information som kan leda till ett botemedel genom samarbete, tillgång till forskningsresurser och utbyte av data. Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research är ASAP:s implementeringspartner och anslagets utfärdare.

Liknande poster

Framsteg i att upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom

KI i internationellt samarbete för att förebygga Alzheimers sjukdom

Proteinaktivering i hjärnan kan skydda kvinnor mot Alzheimer