Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Raising the bar: How soon should we detect drug-resistant epilepsy?

Tid: kl 12:00 –13:00

Arvelle Therapeutics, an Angelini Pharma Company bjuder in till:
Livesänd digital föreläsning
8, 9 och 10 nov 2021 kl 12:00 –13:00

Omkring en tredjedel av de som behandlas med läkemedel mot epilepsi blir inte anfallsfria.1
Hur hittar och hanterar vi patienter med terapiresistent epilepsi? Görs tillräckligt eller kan det göras annorlunda?
Varmt välkommen att ta del av föreläsningen med Manuel Toledo samt möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussioner.
1. Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi, Socialstyrelsen, Artikelnummer 2019-2-8.

För program och anmälan klicka här

Liknande poster

Advances in SUDEP: Incidence, risk factors and prevention