Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Produktinformation, AUBAGIO® (teriflunomid)

Tid: 12:15 – 12:45
Terapiinriktad utbildning

Produktinformation, AUBAGIO® (teriflunomid)
Datum: 26/11 och 10/12

 

Under hösten erbjuder vi dig som läkare eller sjuksköterska virtuella lunchmöten där vi informerar om AUBAGIO och där du kommer att ha möjlighet att ställa frågor.

Mer info och anmälan

AUBAGIO® (teriflunomid) 7 mg filmdragerad tablett. Aubagio 14 mg filmdragerad tablett. Rx, F, L04AA31. Indikation: AUBAGIO är indicerat för behandling av vuxna och barn från 10 år och äldre med skovvis förlöpande multipel skleros (MS) Dosering: Den rekommenderade dosen av AUBAGIO för vuxna är 14 mg en gång dagligen. För barn (10 år och äldre) är den rekommenderade dosen beroende av kroppsvikt: Barn med kroppsvikt >40 kg: 14 mg en gång dagligen. Barn med kroppsvikt <40 kg: 7 mg en gång dagligen. Kontraindikation: Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som inte använder ett tillförlitligt preventivmedel. Ammande kvinnor. Patienter med allvarlig aktiv infektion tills denna åtgärdats. För ytterligare säkerhetsinformation samt information om pris och förpackning, se www.fass.seKontaktuppgifter: AUBAGIO tillhandahålls av Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta [email protected]m. Datum för senaste översynen av SPC: 07/2021

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning