Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Preventive Treatment of Migraine – now and in the future

Välkommen till symposium
Preventive Treatment of Migraine
– now and in the future

Moderator
Professor Lars Edvinsson är verksam vid Medicinska fakulteten,
Avd. för Kliniska Vetenskaper, Lunds universitet,
Skånes universitetssjukhus, EA-blocket, plan 2, Lund.

Föreläsare
Associate Professor, MD, PhD, Dr Med Sci Lars Bendtsen
verksam vid Danish Headache Center, Department of Neurology, Rigshospitalet –
Glostrup, University of Copenhagen, Denmark.

Plats: Operagrillen, Ö Rönneholmsvägen 20, Malmö på gångavstånd från Scandic Triangeln och Neurologiveckan
Onsdag 15 maj 2019
Samling: 18.00
Föreläsning: 18.30-19.30
Middag

För mer info och anmälan

Liknande poster

Syns flimmer i hjärnan?

Flimmer från led-lampor kan ge huvudvärk

Sköterskeledda migränkliniker gynnar alla inblandade