Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Post – ECTRIMS MS-Webinar

Post – ECTRIMS MS-Webinar
25 oktober 12:00 – 13:00

Föreläsare: Anne-Marie Landtblom, Professor vid neurologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala
Datum: 25 oktober, 2019
Tid: 12 – 13
Plats: Mötet hålls i era lokaler, eller via webben om du vill koppla upp dig själv, länk skickas ut några dagar innan webinaret, till den e-postadress du registrerar dig med.
Lunch: Vid gruppmöten har Sanofi Genzyme möjlighet att bjuda på lunch och representant från oss kommer, i möjligaste att mån, att finnas på plats för att ta hand om tekniken, i era lokaler.

Mer info och anmälan

Liknande poster

Forskare: Autolog blodstamcellstransplantation är säker och bör användas oftare vid aktiv ms

Läs mer...

Epstein-Barr-virus som mål för behandling och förebyggande av MS

Läs mer...

Korsreaktiva EBNA1-autoantikroppar riktar sig mot CRYAB vid MS

Läs mer...